Sissenõudja valib kohtutäituri, kuid lähtuda tuleb kohtutäituri tööpiirkonnast. Sissenõude võlgniku varale saab pöörata kohtutäitur, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elu- või asukoht või kelle tööpiirkonnas asub võlgniku vara. Pärnu kohtutäitur Rocki Alberti tööpiirkond hõlmab Pärnu, Saare, Hiiu, Lääne, Järva ja Rapla maakonda.