Kohtutäitur reeglina ei saa keelduda töö vastuvõtmisest, kui täitemenetluse algatamise eelduseks on korrektselt täidetud ja allkirjastatud täitmisavaldus ning nõuetele vastav täitedokument.  Täitmisavalduse ja vajalikud lisad saab kohtutäiturile esitada paberkandjal kohtutäituri büroos või elektrooniliselt e-posti aadressile. On erandlikud võimalused seaduses ka keeldumiseks, kuid siis peab kohtutäitur viivitamatult tegema sellekohase otsuse ja selle avaldajale ka kätte toimetama. Telefoni teel seda teha ei saa.