Sissenõudja on isik, kellel on võlgniku suhtes täitedokumendist tulenev nõue.