12 märts

TÄHTIS TEADAANNE

Eesti terviseamet hindab 12.03.2020 keskpäevase seisuga koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku riski kõrgeks. Eelkõige tulenevalt WHO otsusest kuulutada välja koroonaviiruse pandeemia ning tõsiasjast, et viirus levib nüüdseks ka kõikides Euroopa L...