Eesti terviseamet hindab 12.03.2020 keskpäevase seisuga koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku riski kõrgeks. Eelkõige tulenevalt WHO otsusest kuulutada välja koroonaviiruse pandeemia ning tõsiasjast, et viirus levib nüüdseks ka kõikides Euroopa Liidu riikides.

Seega on iga üksikisiku kohustus vastutustundlikult suhtuda terviseameti soovitustesse ja juhenditesse. Kuna kohtutäituri büroo ja kohtutäituri isiklik vastuvõtt ei saa olla elutähtis funktsioon meie igapäevaelus, otsustas kohtutäitur sulgeda büroo isikute vastuvõtuks kohapeal kuni viiruse leviku ohu taandumiseni ja igapäevase elu normaliseerumise.

Jätkuvalt on võimalik klientidel tööpäevadel, esmaspäevast neljapäevani kella 09.00 kuni 17.00 ja  reedel kella 09.00 kuni 16.00ni helistada kohtutäituri büroo telefonile 4429972, kus püüame lahendada tekkinud küsimused menetlusosalistega. Samuti avame antud kodulehel parnutaitur.eu/on-line (vasakul all punane ikoon )  suhtluskanali büroo töö aegadel. Palume vajadusel varuda kannatust, kuna aeg ajalt võivad tekkida järjekorrad kliendiga suhtlemisel nagu seda on ka kohapeal vastuvõttudel. Tulenevalt isiku andmekaitse meetmetest palume enne kontakti võtmist olema valmis ennast meile piisavalt usaldusväärselt identifitseerima läbi täiendavate küsimuste.

Antud meede on vajalik, et välistada olukorda, kus viirusnakkuse tõttu büroos tuleks see täielikult sulgeda karantiiniks ja saata töötajad koju, mille tagajärjel ei toimuks sel ajal kontode vabastamisi, arestide muutmisi, tagastamisele kuuluvate summade tagastamisi, elatisabi vahendamisi ja palju muid olulisi toiminguid, mida meie kliendid igapäevaselt vajavad. Eriti praegusel kriisi ajal.

Lootes mõistvale suhtumisele ja vabandan võimalike ebamugavuste pärast.