Registrite ja infosüsteemide keskuse vastutusalas oleva ja 1,15 miljonit eurot maksma läinud E-Täituri puhul ei arvestanud arendusprojekti juhtija kasutaja vajadustega, projekti osaliste rollid ega ülesanded ei olnud selgelt kirjeldatud, osapooltel oli ka koostööprobleeme.

Arendus valmis küll peaaegu tähtajaks ja planeeritud raha eest, kuid pärast valmimist ilmnesid probleemid selle kasutatavusega ning kasutajate välja toodud puuduste kõrvaldamise maksumuseks on vaja ligi 800 000 euro eest lisatöid, milleks ei ole eelarvest raha eraldatud.