Täitemenetlust viib kohtutäitur läbi Täitemenetluse seadustiku alusel. Täitemenetluse algatamisest saab kohtutäitur keelduda üksnes seaduses sätestatud alusel.