Menetlusdokumentide kättetoimetamist kohtutäituri vahendusel korraldab kohus.