Täitemenetluse alustamise tasu on sisuliselt tasu täitmisteate kättetoimetamise eest. Tasu sõltub varaliste nõuete puhul nõude summast ning kulutustest, mida tehakse täitmisteate võlgnikule kättetoimetamiseks. Mittevaraliste nõuete puhul sõltub täitemenetluse alustamise tasu kulutustest, mida tehakse täitmisteate võlgnikule kättetoimetamiseks. Alustamise tasu arvestamise kord on sätestatud KTS §-s 34.

 

Menetluse alustamise tasu muutub sissenõutavaks menetluse alustamisega