Sissenõudjal on õigus saada infot täitemenetluse kohta, viibida toimingute juures, esitada kaebusi kohtutäituri tegevuse peale, esitada avaldusi ja taotlusi jne. Näiteks on sissenõudjal õigus anda nõusolek täitetoimingu edasilükkamiseks, esitada taotlus täitemenetluse peatamiseks ja lõpetamiseks või vara arestist vabastamiseks. Kohtutäitur kooskõlastab sissenõudjaga sissenõude pööramise võlgniku varale, küsib seisukohta vara hindamiseks, kordusenampakkumise korraldamiseks ja vara allahindamiseks jne.

Sissenõudja saab infot tema täitmisavalduse alusel algatatud täitemenetluse kohta kohtutäituri büroost ja telefoni teel büroo lahtiolekuaegadel või e-posti teel. Kui sissenõudja soovib tutvuda täitetoimikuga või saada infot menetluse kohta kohtutäituri büroos kohapeal, siis soovitame eelnevalt aeg telefoni teel kokku leppida