Jah, kohtutäituri büroo töötajad tegelevad igapäevaselt võlgnikega, seal hulgas viiakse läbi pidevalt töökohtade ja varade kontrolli.