Ühinenud Kohtutäiturid alla kuulub seitse sõltumatut kohtutäiturit Harju, Tartu, Viru ja Pärnu tööpiirkonnast. Seda kõike, et muuta sissenõudja elu võimalikult mugavaks.

Meie ligi 150 aastasest ametikogemusest tulenev praktika viib kiireimate nõuete rahuldamisteni.  Kuna töö sisaldab tohutult mitmekesiste täitedokumentide sundtäitmist kohtumäärustest sundenampakkumiste aktideni, aitab pikk kogemus kliente hästi mõista ja aidata.

Vaata siit