One thought on “Jaht jätkub: järgmised kohtutäiturid tõmmati liistule

  1. Artikli autor on pealkirjastanud väga tabavalt selle järjekordse sisuturunduse kallakuga loo pealkirja. Jaht! See näebki välja organiseeritud jahina ühte ametiteenust pidavate inimeste vastu. Miks ma nii arvan? Esiteks selline ajakirjandusele suunatud infotulv distsiplinaarmenetlusest, mis on algfaasis on ebamõistlik. Kus on kontrollitud tegevust, leitud, et see võib olla vastuolus seadusega ja juba teavitatakse avalikkust, kus sisuliselt on kõik otsustatud. Kohtutäiturid ei ole avaliku elu tegelased, nad ei ole valitavad, nende tegevus ja nende ametisse määramine on seadusega kitsalt reguleeritud. Samuti vabastamine. Seega ei ole põhjendatud selline avalikustamise kampaania menetluse algfaasis. Pealegi ei ole selge, kas see, kuidas avalikkust teavitatakse seaduse tõlgendamisest on see päris õige.
    Teine põhjendus on aga ministeeriumi, riigi loogiline ja läbiproovitud käik, kui soovitakse midagi läbi suruda ja vajatakse avalikkust selle otstarbekuses veenda. See on täitemenetluse reform. Riiginõuete suunamine maksuameti kätte, kes teevad selle töö ära väidetavalt efektiivsemalt ja odavamalt. Seda mantrat oli kuulda valjusti juba ligi aasta aega. Kui vaadata tagasi, siis alguses oli põhjus see, et kohtutäiturid on ebaefektiivsed. Nüüd aga tuleb välja et liigagi efektiivsed, et nii hulluks ei pea ka minema. Aga küllap töö käigus on juba aru saadud, et see reform ei anna sellist efekti nagu loodetakse, kindlasti see läheb maksma arvatust rohkem, tekib juurde taas riigiametnikke ja palju segadust ja ebavõrdsust pealekauba. Kõige selle juures võibolla võidavadki võlgnikud, kes on saanud trahvi, jätnud maksmata makse, määratud kohtupoolt sunnirahasid, ei ole maksnud parkimise eest. Nemad ei pea enam seda sissenõudmise kallist lõbu ise kinni maksma vaid me kõik maksumaksjad jagame selle kenasti omavahel ära.
    Lihtne eksole. Kui hetkel on umbes 120 000 võlgnikku, kellest umbes 70% on riigile mingil põhjusel jätnud midagi maksmata ja kes pidid siis koos 120 tuhandekesi 44 täituri kulusid kinni maksma, siis uue skeemi järgi maksab umbes samavõrra ametnike tööd kinni 1,3 miljonit. jah, õige, ka sina laste ema, kes aastaid on lootusetult püüdnud kätte saada oma laste ülalpidamiseks väljamõistetud elatist ja ka sina, kelle juurest vargad viisid kõik mis sul oli ning ootad kohtuotsusega kompensatsiooni varganägudelt, kellele kohus määras tingimisi karistust. Muide, nendel pättidelt mõisteti välja ka kaitsjatasu ja sunniraha, mille sissenõudmist finantseerime ühiselt. Aga selline on elu.
    PS! Aga riik lubab olla veel efektiivsem kui praegused verejanulised täiturid, seda võiks ka võlgnikud endale meelde jätta.

Comments are closed.