Võlgnikul on õigus otsustada, kas soovib, et täitemenetluse läbiviimisel arvestatakse ülalpeetavatega või mitte. Kui võlgnik soovib, et kohtutäitur arvestab tema ülalpeetavatega, tuleb esitada selleks avaldus.