Täitemenetluse lõpetab kohtutäitur otsusega, mille edastab ka sissenõudjale.  Kui selgub, et täitedokumendist tulenev nõue ei ole tegelikult täidetud, on sissenõudjal õigus pöörduda uuesti kohtutäituri poole.