Vara valduse saab üle anda vara valdaja ehk üldjuhul isik, kelle vara kohtutäitur enampakkumisel müüb. Kohtutäituril tavapäraselt vara valdust ei ole, millest tulenevalt tuleb enampakkumise võitjal saavutada kokkulepe valduse vabatahtlikuks üleandmiseks vara valdajaga, mitte kohtutäituriga. Kui vara valdaja valdust vabatahtlikult üle ei anna, tuleb enampakkumise võitjal alustada vara valdaja vastu täitemenetlus kinnisasja valduse väljanõudmiseks.