Juriidilise fakti all peetakse silmas objektiivset olukorda/ sündmust, mida saab tuvastada ning fikseerida.

Juriidilise fakti tuvastamise teenuse tellimise korral tuvastab kohtutäitur konkreetse olukorra ning fikseerib selle, koostades vastavasisulise akti. Siinkohal on oluline märkida, et juriidilise fakti tuvastamisel kohtutäitur olukorrale õiguslikku hinnangut ei anna.

Kohtutäituri poolt tuvastatud ja aktiga kinnitatud juriidiline fakt saab olla tõendiks kohtumenetluses.

Ametiteenuse osutamise tasustamise kord lepitakse kokku teenuse taotlejaga.