Kohtutäitur viib isiku taotlusel läbi vallas- ning kinnisasja enampakkumisi. Enampakkumise korraldamiseks on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek.

Enampakkumise kord ning tingimused lepitakse kokku teenuse taotlejaga.