Kohtutäitur toimetab ametiteenuse korras kätte dokumente vastavalt kohtumenetluse seadustikus sätestatud menetlusdokumentide kättetoimetamise regulatsioonile.

Kättetoimetamise tasu lepitakse kokku teenuse taotlejaga.