Töötan kohtutäitur Rocki Albert’i büroos juristina alates 2015. aastast.
2016. aasta novembris  sooritasin kohtutäituri eksami ning alates 2017. aasta novembrist oman õigust tegutseda kohtutäituri asendajana.

Minu põhilisteks tegevusvaldkondadeks täitemenetluse läbiviimisel on vara arestimine ning realiseerimine enampakkumisel, kohtutäituri esindamine erinevates kohtumenetlustes, pärandvara inventuuri läbiviimine ning kaebuste lahendamine.

Oma töös pean oluliseks kiirust, täpsust ning professionaalsust.